Slagelse Kommune stoler ikke på Miljøstyrelsen: Det er rigtig skidt

I Slagelse Kommune stoler de ikke på Miljøstyrelsens vurdering af en sag om norsk spildevand, der forurener vandet ud for Skælskør på Sydsjælland.

Kommunen har derfor udskudt en beslutning om miljøgodkendelse til RGS Nordic, som blandt andet renser kemikalieholdigt norsk spildevand.

Formand for kommunens miljøudvalg Jørgen Grüner mener, at styrelsen har “smidt kommunen under bussen”.

– Det har vi det rigtig skidt med. Det er en rigtig uheldig situation, man har bragt Slagelse Kommune i, når man på den ene side har nogle vurderinger – EU-lovgivningen – som strider imod den vejledning, som Miljøstyrelsen giver. Det er virkelig ikke en god situation, siger han.

RGS Nordics renseanlæg har kørt i årevis, og det udleder delvist renset spildevand fra den norske olieindustri i Agersø Sund.

Problemet er, at vandet i sundet allerede er så forurenet, at EU-lovgivningen ifølge kommunens vurdering forhindrer yderligere udledning via blandingszoner, hvor det delvist rensede vand blandes med havvandet.

Miljøstyrelsen erkender, at der er en “betydelig procesrisiko” ved at give en miljøgodkendelse. Det ser udvalgsformanden som et vink med en vognstang om, at der bør laves en ny vurdering i styrelsen.

– De (Miljøstyrelsen, red.) holder fast i deres vejledning, og jeg synes, det er bekymrende, at styrelsen ikke konstaterer, at vi er nødt til at lave en ny vurdering.

Slagelse Kommune har betalt en uafhængig vurdering fra advokatfirmaet Sirius. Den siger, at en miljøgodkendelse bliver afvist, hvis der kommer en klage.

– Det er ikke vores ansvar som kommune at lægge retningen for landets miljøpolitik. Det er Miljøstyrelsens og Miljøministeriets ansvar. Problemet nu er, at de tørrer den lidt af på os, siger Jørgen Grüner.

– Jeg synes, der går alt for meget jura i det, og alt for lidt miljø.

Miljøministeriet er uenig i Sirius-advokaternes vurdering. Det fremgår af et orienteringsnotat fra ministeriet 31. januar 2023.

Ministeriet vurderer, at advokaterne har anvendt en afgørelse i 2021 fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ifølge ministeriet ikke giver svar på, om blandingszoner må benyttes, når miljøkrav er overskredet.

I Slagelse Kommune har man været frustreret over, at man ikke kunne få et møde med ministeren.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) bekræftede onsdag på et åbent samråd om sagen, at han vil tage et møde med Slagelse kommune. Der bliver både et teknisk møde og et politisk møde med ministeren.

Et andet medlem af kommunens miljøudvalg, Anne Bjergvang (S), deler formandens ærgrelse i sagen.

– Min opfattelse er, at den vejledning (fra Miljøstyrelsen, red.) er i strid med EU’s vandrammedirektiv. Jeg synes, at Magnus Heunicke skal forholde sig til det, når han skal finde ud af, om man må udpege en blandingszone.

Hun siger, at kommunen er “trykket af”, at styrelsens vejledning ikke “er stærk”.

– Jeg har det sådan, at vi skal overholde regler og love, siger Anne Bjergvang.

Magnus Heunicke var onsdag i samråd om et andet spørgsmål i sagen, nemlig om renseopgaven er “bortskaffelse” eller “nyttiggørelse”.

Miljøstyrelsen konkluderer, at der er tale om nyttiggørelse, hvilket ifølge ministeren betyder, at man ikke kan nægte virksomheden at rense vandet.

Var der omvendt tale om bortskaffelse, som Kammeradvokaten i to notater har sagt, at den hælder til, at der er tale om, så er det muligt at afvise processen.

Et underudvalg i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg forbereder en lukket eksperthøring om den sag. Det bekræfter Alternativets Torsten Gejl.

– Der er brug for en eksperthøring, fordi det samråd onsdag åbnede simpelthen så mange døre. Vi fik slet ikke afsluttet sagen. Vi fik åbnet den, siger Gejl.

Han vil blandt andet have svar på, hvordan Miljøstyrelsen på baggrund af Kammeradvokatens vurdering kan sige, at det vil være ulovligt ikke at give en miljøtilladelse.

/ritzau/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *