De 5 finansaktier med størst indkomstvækst over det seneste år.

Virksomhederne på denne liste har vist høje afkast fra de kvartalsvise resultater fra foregående år.

Denne liste har udført 2.21% i løbet af det seneste år. Til sammenligning er First North All Share DKK Index -37.04% i den samme periode. Betaversionen for denne liste, som er et mål for volatiliteten, er Moderat lav på 0.58. List Beta beregnes ved hjælp af et ligeligt vægtet gennemsnitligt beta for værdipapirerne på denne liste.

Listens resultater beregnes ved hjælp af en metode med ligevægt. Denne liste er genereret ved at scanne internettet og bruge vores algoritmer til at finde frem til potentielt relevante værdipapirer for emnet. Listen er beregnet til oplysningsformål og indeholder værdipapirer, der kan være egnede til en observationsliste. Den er ikke beregnet til investering eller handel. Microsoft anbefaler ikke at bruge de angivne data og oplysninger som grundlag for at træffe en beslutning om investering.

STRATEGIC INVESTMENTS A/S

STRINV. STRATEGIC INVESTMENTS A/S, tidligere Af 23 April 2013 A/S, er et dansk holdingselskab, der beskæftiger sig med investeringsaktiviteter. Selskabets investeringsstrategi er at skabe en blandet portefølje bestående af investering i små og midcap værdipapirer, hedgefonde og andre instrumenter. Tidligere var virksomheden beskæftiget med udvikling og fremstilling af genopladelige litium-ion polymerbatterier af forskellige kapaciteter og dimensioner. I august og oktober 2013 erhvervede Strategic Capital ApS aktier i virksomheden. Som følge af transaktionerne indehaver Strategic Capital ApS 70,686 % af aktiekapitalen og stemmeretten i STRATEGIC INVESTMENTS A/S.

Dette firmas netto omsætning på kvartalsbasis sidste år vækstrate er 113.25, hvilket gør det til den 1st rangerede aktie på denne liste.

Strategic Investments A/S. er 1.67 i løbet af den seneste måned og 6.09 i løbet af det senest år og har været ringere end First North All Share DKK Index med -2.12 i løbet af den seneste måned og 43.13 i løbet af det seneste år.

NEWCAP HOLDING A/S

NEWCAP. NEWCAP HOLDING A/S, tidligere Capinordic A/S, er en dansk virksomhed med aktiviteter inden for finanssektoren. Virksomheden er primært aktiv i Sverige via datterselskabet Monyx Financial Group AB. Serviceydelserne fra Monyx Financial Group AB omfatter: fonde, såsom værdipapir-, obligations- og strategifonde samt analyseværktøjet Monyx Valja; fondsforsikring med tilbud om forvaltning af pensionsopsparinger, forsikringspolicer og direkte fonde i svenske banker og forsikringsselskaber; præmiepensionsforvaltning, forvaltning af pensionskapital; mægling, aktiv inden for mægling af livsforsikring, ikke-livsforsikring og ejendomsforsikring. Virksomheden leverer også forsikringsrelaterede serviceydelser til små og mellemstore virksomheder samt opsparingsprodukter. Virksomheden har adskillige fuldtejede datterselskaber: Monetar Holding AB, CSV Invest ApS og Aktie- og Valutainvest ApS bl.a.

Dette firmas netto omsætning på kvartalsbasis sidste år vækstrate er 78.89, hvilket gør det til den 2nd rangerede aktie på denne liste.

Newcap Holding A/S. er 11.11 i løbet af den seneste måned og -49.24 i løbet af det seneste år og har været bedre end First North All Share DKK Index med 7.32 i løbet af den seneste måned og -12.19 i løbet af det seneste år.

DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

DAB. DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S er en dansk regionalbank. Den har aktiviteter i Jylland og på Fyn. Banken betjener primært privatkunder, små og mellemstore erhvervskunder og institutionelle kunder. Den tilbyder serviceydelser såsom opsparingskonti, udlån, pensioner, selvbetjeningsfaciliteter, forsikring, gældsadministration og investeringsrådgivning bl.a. Banken har aktiviteter via ca. 30 afdelinger, der er opdelt i seks forretningscentre i Jylland og på Fyn. Dens primære aktivitet er fokuseret på moderselskab, og datterselskaberne DAB Invest A/S og DAB Invest 2 henholdsvis beskæftiger sig med udlejning af gruppeejendomme og udvikling og salg af ejendomme erhvervet af banken i forbindelse med afregning af kundeomkostninger.

Dette firmas netto omsætning på kvartalsbasis sidste år vækstrate er 45.66, hvilket gør det til den 3rd rangerede aktie på denne liste.

Danske Andelskassers Bank A/S. er 2.48 i løbet af den seneste måned og -8.00 i løbet af det senest år og har været ringere end First North All Share DKK Index med -1.31 i løbet af den seneste måned og 29.04 i løbet af det seneste år.

RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB

RILBA. RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB er en dansk regionalbank. Den beskæftiger sig med levering af bankprodukter til private og erhvervskunder, herunder hele husstande, samt små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Bankens produkter omfatter udlån, realkredit, pensionsfonde, privatbank, investering, forsikring, valutaveksling og serviceydelser målrettet yngre kunder bl.a. Herudover driver banken en internetbaseret bankservice, Netbank. Banken tilbyder også investeringsmuligheder, primært inden for vindmøllesektoren. Aktiviteterne foregår via bankens hovedkontor og 11 afdelinger fordelt ud over Jylland.

Dette firmas netto omsætning på kvartalsbasis sidste år vækstrate er 29.43, hvilket gør det til den 4th rangerede aktie på denne liste.

Ringkjoebing Landbobank A/S. er 2.65 i løbet af den seneste måned og 18.59 i løbet af det senest år og har været ringere end First North All Share DKK Index med -1.14 i løbet af den seneste måned og 55.63 i løbet af det seneste år.

Nordea Bank Abp

NDA DK. Nordea Bank Abp er en bank baseret i Finland, der beskæftiger sig med corporate merchant banking samt retail banking og private banking. Banken rapporterer om fire hovedforretningsområder, nemlig Personal Banking, Commercial & Business Banking, Wholesale Banking og Wealth Management. Personal Banking tilbyder tjenester og løsninger til bankens husholdningskunder på de nordiske markeder. Commercial & Business Banking tjener store, mellemstore og små erhvervskunder. Wholesale Banking tilbyder bank- og andre finansielle løsninger til store nordiske og internationale virksomheder, institutionelle og offentlige virksomheder. Wealth Management tilbyder investerings-, opsparings- og risikostyringsprodukter, forvalter kundernes aktiver og rådgiver enkeltpersoner såvel som institutionelle investorer om deres økonomiske situation.

Dette firmas netto omsætning på kvartalsbasis sidste år vækstrate er 24.39, hvilket gør det til den 5th rangerede aktie på denne liste.

Nordea Bank Abp. er 4.11 i løbet af den seneste måned og 5.98 i løbet af det seneste år og har været bedre end First North All Share DKK Index med 0.32 i løbet af den seneste måned og 43.02 i løbet af det seneste år.

!adzlr7:0.99,adzhzr:0.99,adzcp2:0.99,adzjvh:0.99,adzhr7:0.99,adzd1h:0.99,adzm9c:0.99,adzlu2:0.99,adzaqh:0.99,adzcrw:0.99;Vækst > 2 %;finance list details page;4f23af72391d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *