Flygtningenævn ændrer kurs og giver asyl til kvinder fra Afghanistan

Afghanske kvinder og piger vil nu få asyl i Danmark alene på grund af deres køn. Det oplyser Flygtningenævnet, som ændrer praksis og genoptager sager.

Afgørelsen er truffet på et ekstraordinært møde i nævnets koordinationsudvalg mandag.

Årsagen er en ny rapport fra Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA). Den viser, at blandt andre kvinder og piger i Afghanistan behandles på en måde, som udgør forfølgelse i flygtningekonventionens forstand.

Med kursændringen slår de danske myndigheder ind på samme praksis som i Sverige.

Tidligere har Flygtningenævnet givet afslag på flere afghanske kvinders ansøgning om asyl. Siden 16. august 2021 har cirka ti fået afslag, og disse sager vil nu blive genoptaget, oplyser nævnet mandag.

Den nye praksis får aktuelt betydning for fem andre sager, som er under behandling.

Desuden har Flygtningenævnet besluttet at gennemgå cirka 30 sager om mandlige afghanske statsborgere, som har fået afslag på asyl siden Talibans magtovertagelse i august 2021.

Nævnet vil vurdere, om der er grundlag for at genoptage disse sager i lyset af oplysninger i den nye rapport fra European Union Agency for Asylum, EUAA. Den handler nemlig ikke udelukkende om forholdene for kvinder og piger i landet.

EUAA konkluderer i rapporten, at kvinder og piger generelt er i risiko for forfølgelse i Afghanistan.

I Sverige besluttede myndighederne i december sidste år, at alle kvinder og piger fra Afghanistan skal anerkendes som flygtninge. Det skrev dagbladet Information lørdag.

I december ønskede Flygtningenævnet ikke umiddelbart at slå ind på samme linje. Man ville fortsætte en konkret og individuel behandling af sagerne. Men det skulle ske under en såkaldt lempet bevisvurdering.

I Information lørdag sagde asylchef i Dansk Flygtningehjælp, Eva Singer, at hun savnede en juridisk forklaring på, hvorfor ikke enhver afghansk kvinde skulle have asyl.

/ritzau/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *