Verdens mest lovende virksomheder inden for vandteknologi og afsaltning Indeholder amerikanske aktier.

Den voksende globale befolkning bliver ved med at skabe pres på ferskvandsressourcerne. Havvand udgør et enormt potentiale for at imødekomme verdens vandbehov. Dette har skabt virksomheder, der tilbyder afsaltningsløsninger. Da teknologien bliver bredt tilgængelig, er afsaltningsanlæg i dag rigelige og indtager et voksende marked. Virksomheder inden for denne liste er førende inden for afsaltningsteknologierne. Denne listes ydeevne beregnes efter en lige vægtet metode.

Denne liste har udført 5.86% i løbet af det seneste år. Til sammenligning er First North All Share DKK Index -36.73% i den samme periode. Betaversionen for denne liste, som er et mål for volatiliteten, er Moderat lav på 0.71. List Beta beregnes ved hjælp af et ligeligt vægtet gennemsnitligt beta for værdipapirerne på denne liste. Denne liste indeholder 71.43% af Forsyningsselskaber aktier, 28.57% af Industri aktier.

Listens resultater beregnes ved hjælp af en metode med ligevægt. Denne liste er genereret ved at scanne internettet og bruge vores algoritmer til at finde frem til potentielt relevante værdipapirer for emnet. Listen er beregnet til oplysningsformål og indeholder værdipapirer, der kan være egnede til en observationsliste. Den er ikke beregnet til investering eller handel. Microsoft anbefaler ikke at bruge de angivne data og oplysninger som grundlag for at træffe en beslutning om investering.

!a26e52:0.99,a1o1jc:0.99,a1qmk2:0.99,a1s677:0.99,a1udw7:0.99,a1xza2:0.99,a26c9c:0.99;Pipeline;finance list details page;54b02f305fa9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *