Finansielle virksomheder med høj fremadrettet aktiepris/indtjening per aktie (P/E).

De finansielle aktier på denne liste har høje fremadrettede P/E-forhold. High forward P/E er en indikator for potentiel overvurdering eller investorernes tro på virksomhedens fremtidige indtjening.

Denne liste har udført 8.23% i løbet af det seneste år. Til sammenligning er First North All Share DKK Index -36.73% i den samme periode. Betaversionen for denne liste, som er et mål for volatiliteten, er Moderat lav på 0.65. List Beta beregnes ved hjælp af et ligeligt vægtet gennemsnitligt beta for værdipapirerne på denne liste.

Listens resultater beregnes ved hjælp af en metode med ligevægt. Denne liste er genereret ved at scanne internettet og bruge vores algoritmer til at finde frem til potentielt relevante værdipapirer for emnet. Listen er beregnet til oplysningsformål og indeholder værdipapirer, der kan være egnede til en observationsliste. Den er ikke beregnet til investering eller handel. Microsoft anbefaler ikke at bruge de angivne data og oplysninger som grundlag for at træffe en beslutning om investering.

ALM. BRAND A/S

ALMB. ALM. BRAND A/S er et dansk holdingselskab, som leverer forsikrings- og finansieringsprodukter. Virksomhedens aktiviteter er opdelt i tre forretningsområder: Ikke-livsforsikring, herunder en række forsikringsprodukter med primært fokus på privat-, forretnings- og landbrugssegmenterne; Bankvirksomhed, herunder indlån og udlån, pensioner, boligfinansiering og investeringsrådgivning; samt Livsforsikring og pension, der leverer virksomhedsforsikringsordninger, pensionsopsparinger samt forsikringsdækning for bl.a. dødsfald, invalidering og kritisk sygdom. Virksomheden har flere salgssteder og afdelinger over hele Danmark. Virksomheden er moderselskab for bl.a. Alm Brand Forsikring A/S, Alm Brand Præmieservice ApS, Alm Brand Bank A/S, Forsikringsselskabet Alm Brand Liv og Pension A/S og Alm Brand Leasing A/S.

Dette firmas videresend pris til EPS er 37.62, hvilket gør det til den 1st rangerede aktie på denne liste.

ALM. Brand A/S. er 12.79 i løbet af den seneste måned og 5.01 i løbet af det seneste år og har været bedre end First North All Share DKK Index med 7.74 i løbet af den seneste måned og 41.74 i løbet af det seneste år.

TOPDANMARK A/S

TOP. Topdanmark A/S er et dansk forsikringsselskab med aktiviteter inden for forsikring og pensionsfonde. Virksomhedens aktiviteter er opdelt i segmenter såsom Privat, Små og Mellemstore Virksomheder (SME) og Industri. Segmentet Privat sælger forsikring til individuelle husstande i Danmark. SME og Industri segmenter tilbyder forsikring til danske små og mellemstore virksomheder, landbrugs- og industrivirksomheder. Virksomhedens private forsikringsprodukter omfatter bolig, køretøj, ulykke, kæledyr, børn, liv og sundhed samt pensionsfonde. Erhvervsforsikringerne omfatter bl.a. ejendom, varer og udstyr samt bil. Pr. 31. december 2012 havde virksomheden datterselskaber med ansvar for livs- og ikke-livsforsikring samt for kapitalforvaltning, investering og ejendomsrelaterede aktiviteter.

Dette firmas videresend pris til EPS er 22.79, hvilket gør det til den 2nd rangerede aktie på denne liste.

Topdanmark A/S. er 1.10 i løbet af den seneste måned og 0.05 i løbet af det senest år og har været ringere end First North All Share DKK Index med -3.95 i løbet af den seneste måned og 36.78 i løbet af det seneste år.

RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB

RILBA. RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB er en dansk regionalbank. Den beskæftiger sig med levering af bankprodukter til private og erhvervskunder, herunder hele husstande, samt små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Bankens produkter omfatter udlån, realkredit, pensionsfonde, privatbank, investering, forsikring, valutaveksling og serviceydelser målrettet yngre kunder bl.a. Herudover driver banken en internetbaseret bankservice, Netbank. Banken tilbyder også investeringsmuligheder, primært inden for vindmøllesektoren. Aktiviteterne foregår via bankens hovedkontor og 11 afdelinger fordelt ud over Jylland.

Dette firmas videresend pris til EPS er 18.73, hvilket gør det til den 3rd rangerede aktie på denne liste.

Ringkjoebing Landbobank A/S. er 4.78 i løbet af den seneste måned og 13.84 i løbet af det senest år og har været ringere end First North All Share DKK Index med -0.27 i løbet af den seneste måned og 50.57 i løbet af det seneste år.

TRYG A/S

TRYG. TRYG A/S, tidligere TrygVesta A/S, er et dansk forsikringsselskab. Det er moderselskab inden for Tryg-koncernen, der leverer forsikringsservice i de nordiske lande. Virksomheden er opdelt i fire forretningsområder: Privat, Erhverv, Industri og Sverige. Privat sælger forsikringsprodukter til privatkunder i Danmark og Norge. Erhverv sælger forsikringsprodukter til små og mellemstore virksomheder i Danmark og Norge. Industri sælger forsikringsprodukter til industrikunder under Tryg-navnet i Danmark og Norge og under Moderna-navnet i Sverige. Sverige sælger forsikringsprodukter til privatkunder i Sverige under Moderna-navnet. TRYG A/S styrer koncernens filial og datterselskab portefølje gennem et dansk selskab Tryg Forsikring A/S.

Dette firmas videresend pris til EPS er 18.60, hvilket gør det til den 4th rangerede aktie på denne liste.

Tryg A/S. er -5.54 i løbet af den seneste måned og 1.79 i løbet af det senest år og har været ringere end First North All Share DKK Index med -10.58 i løbet af den seneste måned og 38.52 i løbet af det seneste år.

Nordea Bank Abp

NDA DK. Nordea Bank Abp er en bank baseret i Finland, der beskæftiger sig med corporate merchant banking samt retail banking og private banking. Banken rapporterer om fire hovedforretningsområder, nemlig Personal Banking, Commercial & Business Banking, Wholesale Banking og Wealth Management. Personal Banking tilbyder tjenester og løsninger til bankens husholdningskunder på de nordiske markeder. Commercial & Business Banking tjener store, mellemstore og små erhvervskunder. Wholesale Banking tilbyder bank- og andre finansielle løsninger til store nordiske og internationale virksomheder, institutionelle og offentlige virksomheder. Wealth Management tilbyder investerings-, opsparings- og risikostyringsprodukter, forvalter kundernes aktiver og rådgiver enkeltpersoner såvel som institutionelle investorer om deres økonomiske situation.

Dette firmas videresend pris til EPS er 11.14, hvilket gør det til den 5th rangerede aktie på denne liste.

Nordea Bank Abp. er 7.47 i løbet af den seneste måned og 3.86 i løbet af det seneste år og har været bedre end First North All Share DKK Index med 2.43 i løbet af den seneste måned og 40.59 i løbet af det seneste år.

!adzaqh:0.99,adzm6h:0.99,adzjvh:0.99,adzmf2:0.99,adzhr7:0.99,adzlu2:0.99,adzgm7:0.99,adzllh:0.99,adzlim:0.99,adzbk2:0.99;;finance list details page;02598124c9a9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *